#Valuile de aderare - campanie de informare

Căderea URSS a permis statelor care erau afectate de geostrategia blocului sovietic să adere la Uniunea Europeană, dar acest moment a permis tranziția spre valorile europene și pentru alte state de pe continentul european. În anul 2004, am asistat la cel mai mare val de aderare din istoria Uniunii Europene, unde au intrat în clubul european zece noi state membre.
Foste state satelit ale Uniunii Sovietice au început un proces de democratizare și reformare pentru a remedia impactul regimurilor comuniste. Iar după ce au îndeplinit cerințele acquis-ului comunitar au putut adera la Uniunea Europeană în anul 2004: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Lituania și Letonia. În partea de negocieri cu statele din estul Europei se aflau și România alături de Bulgaria, dar nu au reușit să îndeplinească toate criteriile de aderare până la data stabilită.
Pe lângă statele din fostul bloc comunist, UE și-a continuat extinderea meditaraneană prin aderarea Maltei și a Ciprului. Însă din cauza unor tensiuni interne, doar „partea greacă” a Ciprului a aderat deoarece negocerile nu au ajuns la un consens cu partea turcică.
La finalul acestui val de aderare, Uniunea Europeană s-a extins semnificativ pe continent ajungând să își exercite misiunea promovării valorilor europene și în estul continentului. Procesul de integrare al acestora a fost complicat fiind vorba de un număr atât de mare de state cu propria legilație, economie, cultură și societate. Însă UE a demostrat din nou importanța diversității și a multiculturalismului european reușind să se adapteze unui nou context democratic european, mai numeros, mai divers, dar unit!

Galerie foto