Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 28 state. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și din Comunitatea Economică Europeană(CEE), formată din șase state în 1958. În anii următori Uniunea Europeană s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre și și-a crescut puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale și politice în abilitățile sale.Tratatul de la Maastricht a înființat Uniunea Europeană sub prezenta denumire în 1993. Ultima amendare a bazelor constituționale ale UE a fostTratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Conform principalului obiectiv, acela de a crea o lume mai dreapta şi mai sigură, şi de a asigura pace, prosperitate şi libertate petru toţi cetăţenii europeni, până în prezent în cadrul Uniunii ne bucurăm de libertatea de circulaţie şi comerţ liber între state, standard de viaţă mai ridicat pentru regiunile mai sărace, siguranţa crescută, un mediu inconjurător mai protejat, moneda unică (euro) şi multe altele.

Uniunea funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre. Cele mai importante instituții ale UE sunt Comisia Europeană, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Parlamentul European este ales la fiecare 5 ani de cetățenii europeni.

Vă invităm să aflaţi mai multe despre Uniunea Europeană, accesând http://ec.europa.eu/


Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. Reţeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 500 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeană şi 700 de membri Team Europe.

În România, cele 31 de Centre de Informare Europe Direct, 14 Centre de Documentare Europeană şi peste 20 de experţi în politici europene Team Europe reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Aceste reţele oferă informaţii generale şi specializate privind UE şi fac trimitere la surse de informare specializate, conştientizează publicul şi promovează dezbaterea pe teme europene.

Scopul centrelor EUROPE DIRECT este diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene, în regiunile în care îşi desfăşoară activitatea. Sub responsabilitatea structurii gazdă, centrele oferă un serviciu local care:


Centrul EUROPE DIRECT Arad işi propune să asigure interfaţa publică în relaţia cu cetăţenii – atăt din zonele rurale, cât şi urbane- astfel încât, aceştia să aibă acces facil la informaţiile privind toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Activităţile pe care Centrul EUROPE DIRECT Arad le desfăşoară îşi propun să fie un răspuns la nevoile de informaţie şi comunicare europeană ale publicului la nivel local.

Principalele obiective ale Centrului EUROPE DIRECT Arad sunt: diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene, accesul cetăţenilor la informaţii, consultanţă, asistentă şi răspunsuri la întrebari privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene.

Centrul EUROPE DIRECT Arad oferă cetăţenilor oportunitatea de a comunica instiţutiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii, astfel Comisia Europeană va avea posibilitatea de a îmbunătăţii transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale. Centrul EUROPE DIRECT Arad se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.